Πλέγματα

 • Πλέγμα τύπου Δάριγκ διατιθέμενο σε φύλλα ύψους 1,50m και 2m (με οπή 5x5cm και 5x10cm)
 • Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, σε ρολό, με οπή 6x10cm. Μήκος 20m Ύψος 1-1,20-1,50-1,80-2m.
 • Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, σε ρολό, με μάτι 5x5cm. Μήκος 25m Ύψος 1-1,20-1,50-1,80m-2m. Πάχος φ1,80mm.
 • Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, σε ρολό, με μάτι 5x7,5cm
 • Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, σε ρολό, με μάτι 1,25X2,5cm (κουνελόσυρμα). Ύψος 0,40-0,50-0,60-0,80-1-1,20-1,50m
 • Εξάγωνο γαλβανιζέ (κοτετσόσυρμα) ½ ίντσας. Mήκος 25m.Ύψος 1m-1,20m-1,50m-1,80m-2m.
 • Πλέγμα πλαστικοποιημένο, σε ρολό.
 • Πλέγμα τύπου Δάριγκ διατιθέμενο σε φύλλα ύψους 1,50m και 2m (με μάτι 5x5cm και 5x10cm, πάχη από φ3 mm έως φ 5mm)
 • Πλέγμα γαλβανιζέ και πλαστικοποιημένο, πονταριστό, σε ρολό, με μάτι 2,5x3,8cm.Μήκος 30m. Ύψος 1m.
 • Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, σε ρολό, με μάτι 2,5x2,5cm.
 • Πλέγμα γαλβανιζέ, πονταριστό, σε ρολό, με μάτι 1,25x1,25cm. Mήκος 30m. Ύψος 0,5-1m.

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις
Ποιοι τύποι πλεγμάτων υπάρχουν;
Υπάρχουν 2 τύποι πλεγμάτων: τα πλέγματα σε φύλλα και τα πλέγματα σε ρολά. Τα πλέγματα σε φύλλα χρησιμοποιούνται για περίφραξη και την κατασκευή θυρών, καθώς έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ηλεκτροσυγκολληθούν. Τα πλέγματα σε ρολά χρησιμοποιούνται για περίφραξη και για ειδικές κατασκευές, όπως κλουβιά. Ανάλογα με την οπή τους, υπάρχουν σε διάφορα ύψη.
Ποια είναι η διαφορά του πλέγματος από το συρματόπλεγμα;
Στο πλέγμα οι βέργες μεταξύ τους είναι κολλημένες (πονταρισμένες) ενώ στο συρματόπλεγμα η μια βέργα με την άλλη είναι πλεκτές.
Πού χρησιμοποιούνται τα πλέγματα σε φύλλα;
Τα πλέγματα σε φύλλα χρησιμοποιούνται για περίφραξη και την κατασκευή θυρών.
Πού χρησιμοποιούνται τα πλέγματα σε ρολά;
Τα πλέγματα σε ρολά χρησιμοποιούνται για περίφραξη και για ειδικές κατασκευές, όπως κλουβιά.
Σε ποιες διαστάσεις διατίθενται τα πλέγματα σε φύλλα;
Τα πλέγματα σε φύλλα (οπής 5X5cm & 5X10cm), έχουν πάχη 3mm-3,30mm-4mm-5mm και οι διαστάσεις τους είναι 1,5m Χ 5m και 2m X 5m.