Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις
Από τι εξαρτάται το κόστος της περίφραξης;
Το κόστος της περίφραξης οικοπέδου εξαρτάται από:
• το υλικό που θα επιλέξετε (τύπος υλικού, διάμετρος, πάχος)
• την περίμετρο και το τελικό ύψος της περίφραξης
• την κατάσταση της περιμέτρου και την πρόσβαση στον χώρο.
• την τοποθεσία (εντός ή εκτός Αττικής)
Τι υλικά να επιλέξω για να βάλω περίφραξη στο οικόπεδο;
Τα υλικά που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι ανάλογα με την χρήση του οικοπέδου σας και το τι ταιριάζει στην αισθητική σας. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που το οικόπεδο προορίζεται για πώληση ή θέλετε μια προσωρινή λύση καλό είναι να επιλέξετε κάτι πιο οικονομικό (ελαφρύ υλικό, χαμηλό ύψος).
Μπορώ να δω τα υλικά που θα χρησιμοποηθούν;
Βεβαίως, μπορείτε να περάσετε από τον χώρο μας για να δείτε από κοντά τα υλικά αλλά και να πάρετε δείγματά τους.
Χρειάζεται να βγάλω άδεια;
Βάσει νόμου, χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας, είτε είναι εντός είτε εκτός σχεδίου το οικόπεδο προς περίφραξη. Η άδεια αυτή εκδίδεται από τοπογράφο ή μηχανικό. Με την εκτέλεση των εργασιών και την έκδοση του σχετικού παραστατικού, σας δίνουμε βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών, απαραίτητη για την άδεια.
Χρειάζεται τοπογραφικό σχέδιο για να φτιάξω περίφραξη στο οικόπεδο;
Για την τοποθέτηση της περίφραξης πρέπει να υπάρχουν τα όρια του οικοπέδου σας από τοπογράφο ή σε διαφορετική περίπτωση να μας τα υποδείξετε εσείς.
Υπάρχει παλιά περίφραξη στο οικόπεδο. Τι γίνετε σε αυτή την περίπτωση;
Η περίμετρος θα πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια ώστε να μπορεί να γίνει η τοποθέτηση της νέας περίφραξης. Εάν υπάρχει παλαιά περίφραξη είναι αναγκαίος ο καθαρισμός του οικοπέδου, επομένως ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος.