Πόρτες Περίφραξης

Κατασκευάζονται από εμάς, στις επιθυμητές διαστάσεις και με τα υλικά που θα επιλέξετε.

  • Με σωλήνα γαλβανιζέ εν θερμώ και πλέγμα γαλβανιζέ.
  • Με σωλήνα γαλβανιζέ ηλεκτροστατικής βαφής και πλέγμα γαλβανιζέ.
  • Με σιδηρογωνιά και πλέγμα γαλβανιζέ
  • Ανοιγόμενες (μονόφυλλες, δίφυλλες) ή συρόμενες.

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις
Ποιοι τύποι πορτών περίφραξης υπάρχουν;
Υπάρχουν οι 4 παρακάτω τύποι πορτών περίφραξης:
- Mονόφυλλες (1m μήκος, ανθρωποθυρίδα)
- Δίφυλλες (από 3m έως 8m )
- Ανοιγόμενες
- Συρόμενες
Ποια πόρτα περίφραξης να επιλέξω;
Η πόρτα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με την περίφραξη. Επίσης ανάλογα με τις ανάγκες σας, υπάρχουν διάφορα είδη να επιλέξετε.
Από τι εξαρτάται η τιμή της πόρτας περίφραξης;
Η τιμή της εξαρτάται από τις διαστάσεις (μήκος, ύψος) και από τα υλικά που είναι φτιαγμένη (σωλήνα, γωνιά, πλέγμα, συρματόπλεγμα, πάχος υλικών).
Η πόρτα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της περίφραξης;
Στην προσφορά που σας δίνουμε, υπάρχει η τιμή ανά τρέχον μέτρο περίφραξης και η τιμή της πόρτας που θα επιλέξετε ξεχωριστά.